Montáž parkiet

Masívne drevené podlahy sú určené na montáž lepením alebo v prípade paluboviek klincovaním na rošt. Odporúčame využiť služby podlahárov zameraných na masívne drevené podlahy, keďže sa montáž masívnych parkiet odlišuje od montáže plávajúcich podláh. Montáž masívnych paluboviek plávajúcim spôsobom je výhradne na vlastné riziko, hrozí riziko deformácie a znehodnotenia podlahy.                                                                                                                                            

Montáž masívnych drevených parkiet bez povrchovej úpravy                                                                                       

Inštalácia masívnych parkiet prebieha v niekoľkých fázach. Samotnej montáži by mala vždy predchádzať obhliadka objektu, pri ktorej podlahár overí stav podkladu, predovšetkým jeho vlhkosť a rovinnosť, a stav klimatických podmienok na inštaláciu podlahy. V prípade, že niektoré parametre nespĺňajú normy, navrhnú sa možnosti riešenia tak, aby sa nedostatky čo najskôr odstránili. Masívna podlaha sa musí vždy pred montážou aklimatizovať v miestnosti, do ktorej bude inštalovaná, a to po dobu 7 až 10 dní. Samotná montáž zahŕňa tieto fázy:

- Lepenie / klincovanie parkiet

- Brúsenie, tmelenie a opätovné brúsenie parkiet

- Aplikácia vybranej povrchovej úpravy v niekoľkých vrstvách (lak alebo olej)                                                                           

 

Montáž masívnych drevených parkiet s povrchovou úpravou

Parkety – palubovky s povrchovou úpravou sú určené na lepenie alebo klincovanie na rošt a aplikáciu jednej finálnej vrstvy transparentného voskového oleja. Montáži taktiež musí predchádzať obhliadka objektu, pri ktorej podlahár overí stav podkladu, predovšetkým jeho vlhkosť a rovinnosť, a stav klimatických podmienok na inštaláciu podlahy. Masívna podlaha sa musí vždy pred montážou aklimatizovať v miestnosti, do ktorej bude inštalovaná, a to po dobu 7 až 10 dní. Samotná montáž zahŕňa tieto fázy:

- Lepenie / klincovanie parkiet

- Aplikácia  jednej finálnej vrstvy transparentného voskového oleja

                                                                                

Požiadavky na podklad                                                                                          

Kvalitne pripravený podklad je základom kvalitnej montáže parkiet, ak sa podcení, môže sa dôsledkom toho znehodnotiť celá podlaha. Odporúčame využitie služieb odborníkov, ktorí podklad posudzujú na základe platných európskych noriem a nevykonávajú montáž podláh na nevhodný podklad. Hlavnými požiadavkami na podklad pod masívne drevené podlahy je jeho rovinnosť, pevnosť povrchovej vrstvy, vlhkosť a teplota. Presnú špecifikáciu Vám v prípade záujmu poskytneme my alebo náš partnerský predajca.                                                                                   

Záruka za montáž                                                                                       

V prípade montáže parkiet našou spoločnosťou držíme záruku za vhodnosť podkladu, parkety aj montážne práce. V prípade montáže inou spoločnosťou nesieme záruku za parkety len do momentu montáže a po montáži len za skryté vady výrobku podľa zákona, nenesieme záruku za vhodnosť podkladu, na ktorý sa podlaha inštaluje.          

Cenníky montáže masívnych drevených parkiet

Nižšie nájdete prehľadné cenníky montáží rozdelené podľa typu parkety - buď pre parkety bez povrchovej úpravy ako montáž Komplet alebo pre parkety s povrchovou úpravou ako montáž Element, pre každý typ sú zároveň dve možnosti montáže, celoplošným lepením alebo klincovaním na podkladové hranoly. V cenníkoch nájdete kompletné ceny montáže vrátane prác, materiálov, obhliadky a prepravy podlahárov, taktiež ceny rôznych úprav podkladu a doplnkových prác. Presná cena montáže bude vždy nacenená v rámci kalkulácie po obhliadke podlahárov a v prípade odsúhlasenia je záväzná.

Cenník montáže Komplet celoplošným lepením pre parkety bez povrchovej úpravy

Cenník montáže Komplet klincovaním pre parkety bez povrchovej úpravy

Cenník montáže Element celoplošným lepením pre parkety s povrchovou úpravou

Cenník montáže Element klincovaním pre parkety s povrchovou úpravou